Opdrachtgevers

De behoefte van deze tijd is grootsheid; het gaat om voldoening, erkenning en passie

Vanaf de oprichting in 2004 heeft iedere opdrachtgever en elk project bijgedragen aan ontwikkeling en vorming en het richten op nieuwe vraagstukken.

Bureau Broedplaatsen - PMB Amsterdam
Concept en projectplan voor de opleiding 'Broedplaats Ontwikkelen'. Samen met belangrijke stakeholders een innovatief programma maken dat nieuwe initiatiefnemers support in het realiseren van hun dromen en ideeën en hun competenties versterkt in conceptmanagement, vastgoedontwikkeling, netwerkmanagement, succesvol programmeren en beheren. Met als resultaat veelzijdige broedplaatsconcepten, soepele realisatie, gezonde bedrijfsvoering en creatie van waarde in de creatieve economie.

Gemeente Amersfoort – Amersfoort Creatieve Stad
Het versterken van de creatieve economie in de stad door het stimuleren en faciliteren van de creatieve industrie. Het organiseren en verbinden van netwerken, creëren van broedplaatsen en ontwikkelen van talent, met als resultaat kruisbestuiving, innovatie en het zichtbaar worden van een groeiende groep creatief ondernemers in Amersfoort.

Rijksgebouwendienst – Community of Practice
Leergang voor projectteams waarin werkendeweg op innovatieve wijze herontwikkelen van monumentale gebouwen eigen gemaakt wordt. Binnen dit traject het ontwikkelen en begeleiden van de workshops teambuilding gericht op het formuleren van heldere doelen en uitgangspunten en constructieve samenwerking.

Jurlights – Persoonlijke en organisatieontwikkeling
Verkennen van groeimogelijkheden van het bedrijf, in het bijzonder ondernemerschap versus management en het samenwerken met mogelijke nieuwe partners. Vanuit heldere uitgangspunten basis leggen voor reorganisatie en aantrekken van nieuw talent.

Pepperminds – Leiderschap Vestigingsmanagers
Opleidingstraject waarin de vestigingsmanagers en het team operations zich ontwikkelen op competenties als mens- en taakgericht leidinggeven, samenwerken en organisatiesensitiviteit in hun competentieprofiel. Met als resultaat effectiever leiding geven aan hun vestiging en het succesvol uitvoeren van fieldmarketingprojecten.

Van Overveld Interim – Intervisie interim managers
Begeleiden van zelfstandig werkende interim managers in het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit en succesvol projectmanagement. Structureren van het gesprek waarbij ervaringen uitwisselen, leren van elkaar, bewust worden van eigen patronen en echt stappen zetten centraal staat.

Vitamin Store – Management en organisatieontwikkeling
Het begeleiden van de directie in het creeren van heldere communicatielijnen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met als resultaat meer effectiviteit, balans en plezier in de gezamenlijke werksituatie.

Pepperminds – Interim manager operations
In een voor de organisatie nieuwe rol werken aan stabiele bedrijfsvoering in de vestigingen: efficiënte processen op de vestigingen, systemen gericht op kennismanagement, competentiemanagement en managementinformatie. Het resultaat is een blauwdruk voor de vestigingen en inzicht in de kwaliteiten en ontwikkelcapaciteiten van de vestigingsmanagers.

InHolland/Media Entertainment Management – Onderzoek creatieve industrie Haarlem
Het opstarten en verder in gang zetten van het project Netwerk Creatieve Bedrijven Haarlem. In onderzoek en ronde tafelgesprekken een helder beeld krijgen van de behoeften van kleine en middelgrote creatieve bedrijven in Haarlem. De Hogeschool InHolland krijgt zo inzicht in hoe zij een belangrijke speler kan zijn in de Haarlemse economie, cultuur en samenleving.

Stichting Oostelijke Ateliers Amsterdam – Ontwikkeling Van Gendt Hallen voor Creatieve Industrie.
De monumentale Van Gendt Hallen staan leeg met onbekende bestemming, tijdelijk bewoond door kunstenaars en creatieve ondernemers. Het begeleiden van een groep experts op het gebied van stedenbouw, architectuur, conceptontwikkeling en politieke lobby, bij planvorming waarin deze bijzondere ruimte in het centrum van Amsterdam beschikbaar blijft voor de creatieve industrie.