Visie

Leiderschap, visie en urgentie zijn noodzakelijke ingrediŽnten in veranderingsprocessen

Een heldere visie geeft basis en richting, urgentie genereert beweging, (innerlijke) leiding geeft sturing en grenzen aan het gebied.
Daar waar het stroef loopt in organisaties zit altijd kracht verborgen om energie vrij te maken. Deze kracht zit in de mensen zelf, hun samenwerking, de cultuur en de dynamiek van de omgeving. Wij werken aan het vrijmaken en inzetten van energie in veranderingsprocessen. Daarbij geloven wij in de kracht van het verhaal.

De haan en de zon
Er heerst grote beroering op de kippenboerderij. De haan is ziek, hij is zijn stem kwijt en kan morgen dus niet kraaien als de zon opkomt.
De kippen rennen chaotisch heen en weer en kakelen paniekerig, want als hun heer en meester morgenochtend niet kan kraaien, gaat de zon niet op. Ze denken dat de haan met zijn gekraai de zon roept, en zijn bang dat het de volgende dag donker zal blijven. De volgende ochtend loopt de spanning op de boerderij enorm op. De zieke haan klimt uiteindelijk met veel moeite op de hoge mesthoop en opent zijn bek om te kraaien, maar het lukt niet. Keer op keer probeert hij het, echter zonder succes. Intussen komt de zon op. De kippen zijn geshockeerd, want de zon verschijnt gewoon, ook zonder het geroep van hun meester! Ze verjagen de haan, de grote bedrieger van de boerderij.
De volgende ochtend slapen de kippen als de zon opkomt, want er is geen haan die hen wakker roept om het wonder van de zonsopgang te aanschouwen.