Werkwijze

Zinvolle actie is het resultaat van een intensief proces van beeldvormen, analyseren, afwegen en kiezen

NRG Consult werkt aan het vrijmaken en inzetten van energie in veranderingsprocessen. Belangrijk doel bij het ‘finetunen’ van wat er werkelijk speelt en het kiezen van de beste oplossingsrichting is het verhelderen en afbakenen van de vraag. Zo ontstaat inzicht, bewustzijn en meer verbinding met de oplossingsrichting. Op basis hiervan vindt vernieuwing plaats.

NRG Consult werkt vanuit een heldere doelstelling en diagnose aan positioneren, veranderen en leiderschap ontwikkelen. Dit doen we door:

Starting Points
Voor het hele bedrijf of project uitgangspunten vaststellen door het (her)formuleren van de missie, het beschrijven van de identiteit, benoemen van gezamenlijke waarden en het ontwikkelen van een visie om hier in de praktijk gestalte aan te geven.

Collegiaal Consult
Samen ontwikkelen van succesvol ondernemerschap en persoonlijke effectiviteit door middel van intervisie: met een groep ondernemers elkaar bevragen en adviseren en zo gebruik maken van elkaars expertise.

Personal Coaching
Individuele begeleiding bij vragen over groei, leiderschap, management, samenwerken en zingeven.

Creative Cities
Ontwikkelen en verbinden van netwerken, stimuleren van broedplaatsen en inzetten van talent om bij te dragen aan zichtbaarheid, samenhang en het creatief klimaat in de stad.